มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๑
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

 

ข้อ ๑ มูลนิธินี้ชื่อว่า พระธรรมแสง (พธส) แปลว่า “ประทีปแห่งธรรมะ” ย่อว่า พธส เรียกเป็น ภาษาอังกฤษว่า  FOUNDATION OF THE LIGHT OF DHAMMA. (FLD)


ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิคือ “รูปวงกลมมีหนังสือหนึ่งเล่มเปิดอยู่ มีแสงเทียนเล่มหนึ่งจุด ประกายไฟเจิดจ้าอยู่กลางหนังสือ”
ตามรูปที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

 

seal

 

 

ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่  ๙๙/๒๕ หมู่ ๗ ถนนพระราม ๒ หมู่บ้านพิศาล ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร.๐๒-๔๑๖๒๖๕๓

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people