มูลนิธิพระธรรมแสง

ภาพงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิพระธรรแสง


งานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในปี 2551

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมกับกลุ่มยุวสงฆ์ไต มอบทุนการศึกษาแก่ นัก ศึกษายุวสงฆ์ชาวไต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มูลนิธิพระธรรมแสง ช่วยบริจาคเงินงานฌาปนกิจศพ ลุงเจนแสง คำละออง
มูลนิธิฯ โดยโครงการรวมใจ ต้านภัยหนาว ไป บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2551 ทีมงานมูลนิธิฯ ได้ไป บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้บ้านมุ่งเมือง ต.หมอกจำแบ่ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 มูลนิธิ พระธรรม แสง รวมทั้งชุมชนชาวไตในกรุงเทพฯ ร่วมกัน จัด งานสังสรรค์ปีใหม่ไต โดยท่านประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้เปิดงาน และได้รับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มูลนิธิพระธรรม แสงร่วมเปิดงานโครงการส่งเสริมการเรียนการ สอน ครั้งที่ 12 ของกลุ่มเยาวชนไตเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ ยาน นาวา กทม.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 มูลนิธิพระธรรมแสง นำ โดยนายโสภิส กันน๊ะ รองประธานกรรมการ และกรรม การส่วนหนึ่งได้ไปร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร แห้งร่วมกับ สำนักงาน เขตบาง ขุนเทียน ณ ส่วน เซ็นทรัลปาร์ค ถนน พระราม 2 กทม. เวลา 7.00 น.

มูลนิธิพระธรรมแสง รวมทั้งคณะศูนย์รวม ชาว เครือไตในกรุงเทพฯ จำนวนประมาณ 200 กว่า คนร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2551 ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ทางคณะ กรรมการ มูลนิธิฯ ได้เป็นผู้ประสานงานรับมอบสี 10  ถัง และ เงินบริจาคจำนวน 69,390 บาทจาก พี่น้อง ชาวไตในกรุงเทพฯ เพื่อไปซ่อมแซม   อาคารหอ ครูหมอไต ณ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

แผนงานและโครงการต่างๆ >>2.> 3> |

 

taiculture.org - your source for study about Tai people