มูลนิธิพระธรรมแสง ???

เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในรัฐฉาน ประเทศพม่า

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประมวลภาพผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน
ประเทศพม่า

   
logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โครงการปันน้ำใจเพื่อ...ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล

Helping disadvantaged people in wilderness areas

 

เพื่อดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 

มูลนิธิพระธรรมแสง ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ทุนการศึกษา แก่ เด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ ได้รับบริจาค สะสมเงินทุนจากชุมชน และจัดการบริหาร เงินทุนเหล่านี้ เพื่อ ดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

ภารกิจของเรา

 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และเผยแพร่ ถึงสังคมคนรุ่นใหม่
 • หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กๆและเยาวชน
 • ช่วยเพิมพูนความสามารถของชุมชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้เข้มแข็งขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
เด็กยากไร้

PRADHAMMASENG FOUNDATION ACTIVITIES

logo Activities กิจกรรมมูลนิธิฯ Activities in Tai
    ၵၢၼ်တူင့်ၼိုင်ၵဝ့်ငဝ်ႈ
 1. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ DONATORS & SUPPORTERS >>
 2. รายนาม ที่มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ >>
 3. รายนามผู้บริจาค DONATORS & SUPPORTERS Details>>

 

กิจกรรมมูลนิธิ Foundation's Activities

รายนามผู้บริจาคสิ่งของ

ผู้บริจาค การบริจาคช่วยเหลือ/ทำบุญ
   

08 ธันวาคม 2553
รับมอบของบริจาค จากในนามพนักงาน บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

24 คุลาคม 2553
รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก จากกลุ่มหญิงไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม

คุณแพรว

25 ส.ค. 2553
รับมอบของบริจาค จากคุณแพรว ไตรสุธา บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

15 เม.ย.2553
รับมอบของบริจาค จากกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม >>อ่านรายละเอียด

รายนามผู้บริจาคสิ่งของ >>>

 

 

Let's Start Giving

 

 1. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ >>
 2. รายนาม ที่มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ >>
 3. Donate for web host and domain service >>
 4. บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ >>
 5. Raising education fund for poor children in wilderness area
 6. โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยาไร้ในถิ่นทุรกันดาร
 7. จดหมายขอบคุณถึงผู้บริจาค >>

|

affiliate_link

taiculture.org - your source for study about Tai people