มูลนิธิพระธรรมแสง

พิธืเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนครั้งที่ 12

30 พฤศจิกายน 2551

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนไตเพื่อการศึกษา โดยมี นายโสภิส กันน๊ะ รองประธานมูลนิธิพระธรรมแสง เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนครั้งที่ 12 ที่ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ มีนักศึกษาใหม่ มาสมัครเบื้องต้น ประมาณ 40 กว่าคน

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนไต(Shan Youth Network) ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษา ปัจจุบันได้ดำเนินงานภายใต้ร่มมูลนิธิพระธรรมแสง

See more photos >>

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people