มูลนิธิพระธรรมแสง tai

  • มูลนิธิพระธรรมแสงมอบทุนการศึกษาแก่ยุวสงฆ์ไต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

  • 17 สิงหาคม 2551

    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ มีนายโสภิส กันน๊ะ รองประธารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทั้งกลุ่มยุวสงฆ์ไต ได้มอบทุนการศึกษาแก่ ยุวสงฆ์ไตที่กำลังศึดษาอยู่ที่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และจากสถาบันมหาวิทยาลัยสงฆ์อื่น งานมอบทุนการศึกษาแก่เหล่ายุวสงฆ์ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 และมียุวสงฆ์ชาวไตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ ปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ จำนวนกว่า 60 รูปได้รับมอบทุนดังกล่าว

     

more | photos

|

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people