มูลนิธิพระธรรมแสง

  • มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาแก่ยุวสงฆ์ไต นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

  • 26 กรกฎาคม 2552

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ มีนายนิกร แสนคำก้อน กรรมการมูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาแก่ นิสิตยุวสงฆ์ไตที่กำลังศึดษาอยู่ที่ มหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและจากสถาบันมหาวิทยาลัยสงฆ์อื่น งานมอบทุนการศึกษาแก่เหล่ายุวสงฆ์ไตปีนี้เป็นครั้งที่ 5 และมียุวสงฆ์ชาวไตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ ปีที่หนึ่ง จำนวนกว่า 7 รูปได้รับมอบทุนดังกล่าว

     

more | photos

|

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people