มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 29 มีนาคม 2553

คณะร่วมเดินทาง มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญฯ

poi sang long

 

คณะร่วมเดินทาง มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญ ณ วัดติยะสถานไทใหญ่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people