1. ข่าวกิจกรรม ปี 2552,2553 >>
พระไตรปิฎกสากล อัขระไต

December 19, 2014

พระไตรปิฎกสากล อัขระไต(ไทใหญ่)

Ying Hom

November 01, 2014

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ไต 2109 กรุงเทพฯ

Tai New Year 2108

November 08, 2013

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ไต 2108 กรุงเทพฯ

Oct 3, 2013

คุณลุงสุนั่นต่า จองแหลง เสียชีวิตแล้ว

Sai Han Leng

Mar 13, 2013

เชิญชวนเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล ชาวไต

syn logo

Dec 03, 2012

พิธีเปิดการปฐมนิเทศ โครงการส่งเสริม การเรียนการสอนเยวชนไต รุ่นที่ 20 

phradhammaseng Foundation

วันเอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2555

เชิญชวนร่วมงาน ครบรอบ 4 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมแสง

มอบเกียรติบัตร 55

May 20, 2012

มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาจุฬาฯ ประจำปี 2555

เชิญชวนร่วมบริจาค

Mar 12, 2012

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ และ โรง พยาบาลบางขุนเทียน

18th training of syn Dec 11, 2011

พิธีเปิดการปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยวชนไต รุ่นที่ 18           มูลนิธิพระธรรมแสง ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

making merit

Dec 06, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญต้กบาตรกับ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ใน วันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2554

อยุธยา และปทุมธาน

Oct 18, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงและศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ (ชาวเครือไต) ร่วม บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม (อยุธยา และปทุมธานี)

ช่วยเหลือน้ำท่วม

Oct 18, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงและศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ (ชาวเครือไต) ร่วม บริจาคเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิธีปิดภาเรียน รุ่นที่ 17

Oct 16, 2011

พิธีปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 17

บริจาคน้ำท่วม

Oct 13, 2011

“หล่อหลอมน้ำใจชาวไตช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

help Maehongson

Oct 09, 2011

ไปมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ผูัตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่น ทุรกันดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Hseng Zuen

Sep16, 2011

ขอ แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่ "จายแสงจื้น

ครบรอบ 3 ปีมูลนิธิพระธรรมแสง

Aug 29, 2011

งานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง

logo

 

Aug 21, 2011

เรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง

ทำบุญมอบทุนการศึกษา

Aug 25, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่พระนิสิตใหม่ชาวไต มหาจุฬาลงกรณ์ฯ

มอบเกียรติบัตร

May 08, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่

opening 17th training

 

May 08, 2011

 

 

พิธีเปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชน รุ่นที่ 17

ช่วยเหลือผู้ปรสบภัยแผ่นดินไหว

April 27, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ในรัฐฉาน(รอบสาม)

ช่วยเหลือผูปะสบภัย

April 12, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ในรัฐฉาน(รอบสอง)

help and disadvantaged communities

April 07, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคแด่ผูัตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

shan state earthquake

April 02, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ในรัฐฉาน

Talerh

March 28, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมกันบริจาค เงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศพม่า

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิประเทศญี่ปุ่น

March 28, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น

ปิดภาคเรียน รุ่นที่ 16

March 27, 2011

พิธีการปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไตรุ่นที่ 16

tsunami

March 13, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหว-สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

Phra Khu

December 26, 2010

งานแสดงมุทิตาสักการะ พระมหาสมชาย จิตฺตคุตฺโต

วัดมหาโพธิ์สิริชุ่มเมือง

December 25, 2010

มูลนิธิพระธรรมแสง ไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล วัดมหาโพธิ์ศิริชุมเมือง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม

king

December 05, 2010

ศูนย์ศึกษาปฎิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์  และมูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมจัดงานเทิด พระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2553

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 16

November 08, 2010


พิธีเปิดภาเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงาน ข้ามชาติ รุ่นที่ 16

ช่วยเหลือน้ำท่วม

October 27, 2010

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมกับ พระสงฆ์ และ ชาวไทใหญ่ ในกรุงเทพฯ บริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ้าน ครอบครัวข่าว 3

06 ตุลาคม 2553


 ประกาศเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 16

logo

24 สิหาคม 2553

เชิญร่วมงาน "ครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมแสง"

Donate

30 พฤษภาคม 2553


มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่นิสีตใหม่ พระสงฆ์ชาวไต มหาจุฬาลงกรณ์ฯ

Sao Khu

30 พฤษภาคม 2553
งานฉลองรับ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิติมศักดิ์ มจร.

24 พฤษภาคม 2553
เรียนเชิญร่วมงานฉลองปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตมจร.
Phra.Dr.Pannyananda และ Phra Dr.Khammai Dhammasami

07 พฤษภาคม 2553

พระสงฆ์และคณะศรัทธาจากเมืองไต(รัฐฉาน)ที่จะมาฉลองรับปริญญาเอกดุษฎี
บัณฑิตมจร. มาถึงเมืองไทย

02 พฤษภาคม 2553
พิธีเปิดภาเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงาน ข้ามชาติ รุ่นที่ 15

04 เมษายน 2553

ประกาศเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 15

 

Kung Jaw Refugee Camp

30 มีนาคม 2553
มูลนิธิพระธรรมแสง ไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล

pansaengroong

11 มีนาคม 2553
คอนเสิร์ตดนตรีชาติพันธุ์พันแสงรุ้ง

kungjaw

17 กุมภาพันธ์ 2553
เชิญชวนร่วมบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และ เครื่องอุปโภคบริโภค

Smile Containner Foundation

14 กุมภาพันธ์ 2553
มูลนิธิพระธรรมแสงรับมอบของบริจาคจขากประเทศญี่ปุ่น

 

taiculture.org - your source for study about Tai people