มูลนิธิพระธรรมแสง tai

 • เชิญร่วมบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค

 • 29 กันยายน 2551

  “โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 1” โดยฝ่ายสังคมสงค์เคราะห์ มูลนิธิพระธรรมแสง กำลัง ดำเนินการรับบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องนุ่มห่มที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2551

  ท่านผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาค
  สามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่-

  081-8141040
  081-4425630
  081-6266943
  081-3982756
  086-0138038

   

  หรือติดต่อได้ที่
  สำนักงานมูลนิธิพระธรรมแสง
  99/25 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 หมู่บ้านพิศาล ท่าข้าม 28 แขวงแสมดำ
  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  โทร.02-4162653, อีเมล์ pdsf@taiculture.org
  เว็บไซต์ www.taiculture.org

   

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people