มูลนิธิพระธรรมแสง

ขอเชิญร่วมฉลองงานเลี้ยงปีใหม่ไต 2103

13 พฤศจิกายน 2551

 

ในวาระปีใหม่ไต 2103 ที่กำลังจะถึงนี้  ปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทางคณะกกรมการชุมชนไตในกรุงเทพฯ จะมีการจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ไต และต้อนรับ มูลนิธิพระธรรมแสง ซึ่งเป๊นมูลนิธิพี่น้องชาวไต ที่เพิ่งก่อตั้ง และได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา จึงใคร่ขอเชิญชวน พี่น้องชาวไตทุกท่าน มาร่วมฉลอง ปีใหม่ไต และร่วมแสดง ความยินดีต้อนรับ มูลนิธิฯ  ณ ร้านอาหารบางบัว สาขาบางเขน ถ.พหลโยธิน ตรงข้าม กองพัน ทหารราบที่ 11 บางเขน กทม.  เวลา 18.00 น.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนมูลนิธิพระธรรมแสง
  2. เพื่อเป็นการร่วมมือ ส่งเสริมความสามัคคีและ กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อนำความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาชาวไตด้วยกัน

เวลาและสถานที่ -
เวลา 18.00 น. - 21.00 น.
ร้านอาหารบางบัว เลขที่ 213/3 สาขาบางเขน ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามกองพันทหารราบที่ 11 บางเขน กทม.
โทร - 662-5526088, 662-551-1793

จองบัตรได้ที่  -

คณะกรรมการอำนวยการ
081-2967227 คุณอภิวัฒน์ กมลศุภเธียร
081-3982756 คุณกมล คำมูล
089-6619354 คุณนิกร แสนคำก้อน
086-013-8038 คุณศักดิ์ ท่าอักษร
081-4941335 คุณอุดม อินสุวรรณ
081-8141040 คุณจายน้อง  น้องแสง
081-8230864 คุณอัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people