มูลนิธิพระธรรมแสง Tai version

การบริจาคช่วยเหลือ

วันที่ 10 มกราคม 2553

แจกของในวันเด็กแห่งชาติ

แจกของวันเด็ก
แจกของวันเด็ก

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 คณะกรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง ได้ไปแจกอุปกร์เครื่องเขียน ปากกาและดินสอให้แก้เด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่บ้านพิศาล ซอยท่าข้าม 28 ถนนพระณาม 2 กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people