มูลนิธิพระธรรมแสง

ช่วยเหลือผู้ตกทุข์ได้ยาก

วันที่ 05 มกราคม 2553

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระธรรมแสงไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ช่วยเหลือผู้ยากไร้

 

มูลนิธพระธรรมแสงได้ช่วยเหลือตกทุกข์ได้ยาก โดยนำพา นายตี๋ คำ แรงงานข้ามชาติ ชาวไทใหญ่ ซึ่งป่วยหนัก ไปส่งมอบให้โรงพยาบาล บางปะกอก9ฯ เพื่อจะได้รักษาตัวตามสิทธิฯ

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people