มูลนิธิพระธรรมแสง

เปิดโอกาสทางการศึกษาแรงงานข้ามชาติ

08 กันยายน 2552

 

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมกับบริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด ดำเนินการโครงการ ส่งเสริม การเรียน การ สอนในโรงงานโดย “เปิดศูนย์การเรียนภาษาไทยสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งเป็นการ เปิดโอกาส ทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีสัญชาติไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมามีนายโสภิส กันน๊ะ รองประธานมูลนิธิพระธรรมแสง เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 14 (ภาคพิเศษ รุ่นที่1) มีนักศึกษา ใหม่ มาสมัครเรียนเบื้องต้น ประมาณ 130 กว่าคน
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นโครงการภายใต้ร่มมูลนิธิพระธรรมแสง ดำเนินการโดย กลุ่มเครือ ข่ายเยาวชนไต (Shan Youth Network) เพื่อการศึกษา ซึ่งได้ก่อตั้งดำเนินงาน ด้านส่งเสริมการศึก ษามา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

บริษัท หรือโรงงานไหนมีความประสงค์  “เปิดศูนย์การเรียนภาษาไทยสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ในสังกัด สามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการโครงการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

089-4941736 นายกิตติ เจริญพงศ์
081-3982756 นายกมล คำมูล
081-8230864 นายอัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร

                                                                                  

See more photos >> 01 >> 02 >> 03

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people