มูลนิธิพระธรรมแสง

 • โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภายใต้มูลนิธิพระธรรมแสงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • 13 กันยายน 2552

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่าย เยาว ชนไต(ไทใหญ่) โดยการภายใต้ร่มมูลนิธิพระรรมแสง ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จ การศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ยุวชนไตรุ่นที่ 13 โดยมี นายนิกร แสนคำก้อน ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครู และ ผู้สำเร็จ การศึกษา โครงการฯ ประมาณ 30 กว่าคน

  Closing 13 th training
  นายนิกร แสนคำก้อน ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรให้แก้ผู้สำเร็จการศึกษา

   

   

   

 

|

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people