มูลนิธิพระธรรมแสง

โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 2

ภาพถ่ายทีมงานมูลนิธิพระธรรมแสงเตรียมงาน เพื่อส่งไปบริจาค เสื้อผ้ามือสอง เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดเชียงราย

 

Donate

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people