มูลนิธิพระธรรมแสง

ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองประเพณีปอยปีใหม่ไต”

30 ตุลาคม 2552

announcement for 14th training

    

 

เรียนเชิญ พี้น้องชาวไต ชาวไทย ทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองประเพณีปอยปีใหม่ไต”

เนื่องด้วยวันปีใหม่ของชาวไต(ไทใหญ่) ปีนี้ จะตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 และ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นำโดยคณะกรรมการ ศูนย์ปฎิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ จะจัดงาน“ฉลองประเพณีปอยปีใหม่ไต” ขึ้น ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ ซอย 44/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ จึงได้ เรียนเชิญมายังท่านทั้งหลาย ให้ได้รับทราบ และขอประกาศให้ทั่วถึงกัน
ในงานดังกล่าวท่านจะพบเห็นความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม..ของชาวไตหรือชาวไทใหญ่อาทิ การแสดงก้าโต(ฟ้อนรำโต) ก้านก(ฟ้อนนก) ก้าเยิง(ฟ้อนรำหมู่หญิงชาย) การร้องเพลง ป๋านเก่า(สมัยเก่า) และป๋านใหม่(สมัยใหม่) เป็นต้น อีกทั้งมีทั้งอาหารการกินชาวไต มีให้เลือกซื้อกินกันได้

กำหนดการณ์ งานฉลองปอยปีใหม่ไต
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร
เวลา 15.00 น. เริ่มการแสดง แสง สี เสียง
เวลา 23.00 น. จบการแสดง
สถานที่  ศูนย์ปฎิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ ซอย 44/1 ถนนสาธุประดิษฐ์             ยานนาวา กรุงเทพฯ

หมายเหตุ –
ท่านผู้ที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมงาน จะต้องซื้อตั๋วเข้างาน ท่านละ 100 บาท รายได้จากการขายตั๋วทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะ “สมทบทุนการสร้างวัดใหม่” สาธุประดิษฐ์

ติดต่อ-
081-3982756 คุณกมล คำมูล
081-7737511 อาจารอำนวย พึ่งจันทร์
086-0138038 คุณศักดิ์ ท่าอักษร
081-6266943 คุณสมชาย นาคสุวรรณ
081-8230864 คุณอัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร
081-3470380 คุณสมเพชร บุญสอาด  
081-3488417 คุณชิด แสงเมือง

----------------

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people