มูลนิธิพระธรรมแสง

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต ครั้งที่ ๒

12 ตุลาคม 2552

announcement for 14th training

    

เรียนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
มูลนิธิพระธรรมแสง และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต จะเปิดศูนย์การเรียนสอน เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไต รุ่นที่ ๒ ขึ้น ณ วัดอมรคีรี ถนนอรุณอัมรินทร์  กรุงเทพ มหานคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2552  นี้
ท่านผู้ใดสนใจ สามารถสอบถาม และสมัครเรียนได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร “ศิลปการตีกลองก้นยาว ตี๋ฆ้องหมู่ และฉาบ เบื้องต้น”

วันที่เริ่มโครงการ        วันที่ 25 ตุลาคม 2552
ระยะเวลาดําเนินการ    8 สัปดาห์
เวลาและสถานที่          เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันอาทิตย์
สถานที่                       วัดอมรคีรี
เลขที่ 394 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สนใจติดต่อ -  
นายทวีศักดิ์ หน่อคำ
โทร- 081-614-1080

 

----------------

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people