มูลนิธิพระธรรมแสง

  • มูลนิธิพระธรรมแสงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการฯ
  • 06 เมษายน 2552

    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไต(ไทใหญ่) โดยการสนับสนุนมูลนิธิพระรรมแสง ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เยาวชนไตรุ่นที่ 12 โดยมี พลเอก ภณ วนากมล ประธาน กรรมการมูลนิธิพระธรรมแสง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และ ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการฯ ประมาณ 70 กว่าคน

    พลเอก ภณ วนากมล ประธานมูลนิธิพระธรรมแสง

     

more | photos

|

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people