มูลนิธิพระธรรมแสง

เชิญร่วมทำบุญ"วันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ"

30 กรกฎาคม 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง เป็นสมาคมหรือองค์การ ตามใบอนุญาตที่ ต.5/2551 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2551 และไดัรับ "ใบสำคัญแสดง การจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิ" จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2551 หมายเลขทะเบียนมูลนิธิ กท. 1752 โดยมี พลเอก ภณ วนากมล เป็น ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ
ในวันที่ 26 ส.ค. 2552 จะเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของ “วันก่อตั้ง” มูลนิธิฯ และในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 ทางมูลนิธิฯ จะมีการทำบุญครบรอบ 1 ปี ณ วัดใหม่ ส่ธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา
จึงใคร่ขอเรียนเชิญ พี่น้องชาวไต(ไทใหญ่) และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย มาร่วมทำบุญในวันดังกล่าว และในงานจะมีการแสดงการตี๋กลองก้นยาว ของประเพณีชาวไตอีกด้วย

 

taiculture.org - your source for study about Tai people