มูลนิธิพระธรรมแสง

งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2552

27 ธันวาคม 2552

announcement for 14th training

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2552 กลุ่มชุมชนชาวไตกรุงเทพฯ นำโดยมูลนิธิพระธรรมแสง ได้ทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุฯ และได้แถลงผลงานประจำปี 2552 ของชุมชนฯ

 

ดูรูปภาพ>>

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people