มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมเดินเทิศพระเกียรติถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวามหาราช 2552

ณ สนามหลวง


CIMG2388.JPG

CIMG2389.JPG

CIMG2390.JPG

CIMG2392.JPG

CIMG2393.JPG

CIMG2394.JPG

CIMG2395.JPG

CIMG2396.JPG

CIMG2400.JPG

CIMG2406.JPG

CIMG2407.JPG

CIMG2414.JPG

CIMG2415.JPG

CIMG2416.JPG

CIMG2417.JPG

CIMG2418.JPG

CIMG2420.JPG

CIMG2422.JPG

CIMG2425.JPG

CIMG2426.JPG

CIMG2430.JPG

CIMG2435.JPG

CIMG2438.JPG