มูลนิธิพระธรรมแสง

รายชื่อผู้ริจาคสิงของ โครงการปันน้ำใจเพื่อ...ผู้ด้อยโอกาส

DONATORS & SUPPORTERS, 2010

ปีพุทธศักราช 2553

วันที่รับของบริจาค
รูปภาพ
รายชื่อท่านผู้ใจบุญ
08 ธันวาคม 2553 นครปฐม รับมอบของบริจาค จากในนามพนักงาน บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
24 คุลาคม 2553 กลุ่มหญิงไทใหญ่ รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก จากกลุ่มหญิงไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม
25 ส.ค. 2553 คุณแพรว รับมอบของบริจาค จากคุณแพรว ไตรสุธา บางโคล่ บางคอแหลม กทม.
15 เม.ย.2553 กลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ รับมอบของบริจาค จากกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม
21 มีนาคม 2553 คุณอนุรัตน์ คุณอนุรัตน์ เขมานิฎฐาไท กรรมการ บริษัท เบสท์ วัน จิวเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด50/973 ซอยลาซาน 32  สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
14 มีนาคม 2553 ร้านยอดรุ่งเรือง คุณสมชาย นพวัฒน์และภรรยา ร้านยอดรุ่งเรือง บางบัวทอง กทม.
14 มีนาคม 2553 ร้าน AMR คุณพนิดา สาระคนธ์ ร้าน AMR ผลิดและจำหน่ายตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง และดอกลำโพง ต.นาคี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
07 มีนาคม 2553 donators กลุ่มเพื่อนหญิงไต คุณเมื่ยอุ่ง,คุณหมวยเอ,คุณมวยหอม
04 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
03 มีนาคม 2553 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แพค ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แพค เขตคลองสาน กทม.
01 มีนาคม 2553 คุณจิรัฏฐ์ คุณจิรัฏฐ์ วิมลไชยพร และภรรยา พระราม 3 กทม.
14 กุมภาพันธ์ 2553 Smile Foundation มูลนิธิ SMILE CONTAINER FOUNDATION จากประเทศญี่ปุ่น
19 มกราคม 2553 คุณเอกวัฒน์ คุณเอกวัฒน์ อาริยาเลิศกิจ บริษัทไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด เขตจอมทอง กทม.
09 มกราคม 2553 คุณเกียรติ บางนา คุณเกียรติ บางนา
09 มกราคม 2553 ม.หอการค้ไทย กลุ่มนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
30 ธันวาคม 2552 คุณธนิศฐา คุณธนิศฐา บุญสมบัตื สมาคมธรรมประทิป เขตภาษีเจริญ กทม.

 

  1. รายการที่มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ
  2. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ
  3. รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน
  4. รายนามผู้บริจาค DONATORS & SUPPORTERS Details
  5. จดหมายขอบคุณถึงผู้บริจาค

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people