มูลนิธิพระธรรมแสง

รับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริม

การเรียนการสอนแรงงานข้ามชาติ

 

 

Computer Class

Computer Class

 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดย กลุ่มเครือ ข่ายยุวชนไตเพื่อการศึกษา
ตั้งแต้รุ่นที่ 12 เป็นต้นมาได้มาอยู่ภายใต้ร่มเงาโครงการมูลนิธพระธรรมแสง และ ปัจจุบันถึงมาโครง การรุ่นที่ 15 คอมพิวเตอร์บางตัวค่อนข้างเก่าและใช้งานไม่ได้ กลุ่มนักศึกษา ที่มีความประสงค์ อยากเรียนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา จึงประสบปัญหา ขาดเแคลน คอมพิวเตอร์อย่างมาก จึงใคร่ขอเรียนมายัง บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานรัชการได ก็ตามที่มี คอมพิว เตอร์มือสอง สภาพยังใช้งานได้ (ต่อเน็ตได้ยิ่งดี)และไม่ได้ใช้งานแล้ว ทางโครงการ ใคร่ขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์เหล่านั้น เพื่อจะได้เอาใว้ใช้สอนในโครงการต่อไป

 

  1. รายการที่มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ
  2. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ
  3. รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน
  4. รายนามผู้บริจาค DONATORS & SUPPORTERS Details
  5. จดหมายขอบคุณถึงผู้บริจาค

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people