มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 08 สิงหาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากคุณแพรว ไตรสุธา บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

คุณแพรว
คุณแพรว

 

เมื่อวันที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2553 นายพงศกร ตันติอัสนี ประธาอนุกรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก จากคุณแพรว ไตรสุธา ซอยประดู่ บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people