มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 15 เมษายน 2553

รับมอบของบริจาค จากกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่

กลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่

 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2553 เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก กลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people