มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 26 มีนาคม 2553

คณะร่วมเดินทาง มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญ และแจกอุปกรณ์การเขียน ปากกา และดินสอ

วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า

 

คณะร่วมเดินทาง มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญ และแจกอุปกรณ์การเขียน ปากกา และดินสอ โรงเรียนวัดป่าเป้า ถนนมณีนพรัตน์  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people