มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 29 มีนาคม 2553

คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสง แสดงคารวะ ร่วมทำบุญ ต่อพ่อเฒ่าปายเมือง

poi sang long
poi sang long

 

คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสง แสดงคารวะ มอบรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ต่อผู้อาวุโส ท่านเจ้า ปายเมือง ณ บ้านพักท่าน ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people